Açık Erişim

Açık Erişim, 2001 yılında yayınlanan Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi Bildirisinde "Bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması." biçiminde tanımlanmıştır.

Akademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket olan Açık Erişim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araştırmacı tarafından desteklenmektedir. Araştırma sonuçlarının kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişilebilmesi ve bu literatürün çeşitli amaçlarla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın kullanılabilmesini esas alan Açık Erişim çalışmaları Açık Bilim alt yapısıdır.


İdeal Kültür, Açık Erişim’in dolayısıyla Açık Bilim’in alt yapısı olan Kurumsal Akademik Arşiv oluşturma süreçlerine profesyonel destek vermektedir. Bu çerçevede alanında uzmanlardan oluşan profesyonel bir ekip kurmuş ve bu ekip ile DSpace kurulumu, sürüm güncelleme, danışmanlık, veri giriş eğitimi vb. konularında hizmet vermektedir.


Kurumsal Arşivler

Akademik bir kurumun entelektüel birikiminin saklandığı, korunduğu ve yayımlandığı bilgi sistemleridir. Kurumsal arşivler, açık erişimi desteklemesinin yanı sıra çalışmaların görünürlüklerinin ve erişilebilirliklerinin artırılması yoluyla araştırmanın etki faktörünün daha da yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.

Kurumsal Arşivlerin Amacı
  • Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin kurum ve araştırmacıların bilgilendirilmesi
  • Kurum ve araştırmacıların açık erişim hareketini özümsemelerinin sağlanması
  • Kurum ve araştırmacıların kendi açık arşivlerini oluşturmaları ve yaymaları için yöntem gösterilmesi
  • Açık Erişim çalışmaların kurumlar ve araştırmacılar arasında eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesinin sağlanması
  Yararlı Bağlantılar

İletişim:
Topkapı Mahallesi 
Kahalbaşı Sokak
No: 31/1, 34093,
Fatih, İstanbul , Türkiye
Tel.: +90 212 528 85 41
Faks: +90 212 528 85 47
idealdspace@idealkultur.com
http://www.idealkultur.com