Kurumsal Akademik Arşivler

Kurumsal Akademik Arşiv, bir kurum tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; makale, bildiri, kitap, tez, rapor, araştırma verisi gibi tüm araştırma çıktıları için uluslararası standartlarda içerik arşivleme, içerik yönetim, yayın performans değerlendirme, açık erişim altyapı, uzun süreli saklama ve içeriğe telif haklarına uygun erişim sağlayan sistemidir.

Kurumsal Akademik Arşivler, Açık Erişimin altyapısı olmasının yanı sıra yayınların görünürlüklerini ve erişilebilirliğini artırır. Bu yolla araştırmanın etki faktörünün daha da yükseltilmesine katkı sağlar.

Kurumsal Arşivlerin Amacı

 • Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin kurum ve araştırmacıların bilgilendirilmesi
 • Kurum ve araştırmacıların açık erişim hareketini özümsemelerinin sağlanması
 • Kurum ve araştırmacıların kendi açık arşivlerini oluşturmaları ve yaymaları için yöntem gösterilmesi
 • Açık Erişim çalışmalarının kurumlar ve araştırmacılar arasında eşgüdüm içerisinde sürdürülebilmesinin sağlanması


Kurumsal akademik arşiv ile:
 • Araştırmacılarınızın makalelerini, konferans sunumlarını ve diğer yayınlarını sınırları olmayan bir ortamda erişime sunabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin tezlerini ve diğer akademik çalışmalarını destekleyebilir ve yönetebilirsiniz.
 • Kurumunuzun yayınladığı dergileri, makaleleri ve diğer çalışmaları telif haklarına uygun olarak ihtiyaç duyan tüm araştırmacıların engelsiz erişimine sunabilirsiniz.
 • Kurumunuza ait akademik çıktıların üstverilerini uluslararası standartlarda harmanlanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Konferans, sempozyum gibi etkinliklerdeki akademik çıktıların arşivlenmesini sağlayabilir ve en geniş platformda erişime sunabilirsiniz.
 • Açık ders kaynaklarınızı yayınlayarak ihtiyaç duyan tüm kitlelere ulaştırabilirsiniz.
 • Özel Koleksiyonlarınızı arşivleyebilir, erişim koşullarını ve sınırlarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
 • Ambargolu yayınlarınızı arşivleyebilir ve ambargo süresi dolunca otomatik olarak erişime açabilirsiniz.

  Kurumsal arşivler, akademik bir kurumun entelektüel birikiminin derlendiği, saklandığı, uzun süre korunduğu ve telifine göre yayımlandığı bilgi sistemleridir.

  Kurumsal akademik arşivler, bir kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri ve rapor gibi tüm akademik yayınları uluslararası standartlara uygun biçimde elektronik ortamda arşivlemeyi ve bunların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak açık erişime sunmayı amaçlar. Öğretim üye ve görevlileri ile araştırmacıların bilimsel yayınlarının üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda derlenmesi ve arşivlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelere verilmiş bir görevdir. Kanunun 42/c maddesi  ile yayınların derlenmesi, 42/d maddesi  ile arşivlenmesi ve 12/c maddesi ile bilim verilerinin söz, yazı ve diğer araçlarla yayılması istenmektedir. Dolayısıyla hangi mecrada olursa olsun bir üniversite adına üretilmiş yayınları kurumsal akademik arşivlerde telif hakkına uygun olarak arşivlemenin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Ayrıca “bilim verilerini yaymak”  yükseköğretimin amaçlarından olduğuna göre arşivlenen bu yayınları telif haklarına uygun olarak açık erişime sunmak yükseköğretim kurumlarının görevidir.

  Kurumsal akademik arşivlerde yayınlar arşivlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus erişim şeklinin belirlenmesidir. Yani arşivlenen yayın, Açık Erişim, Ambargolu Erişim, Sınırlı Erişim veya Kapalı Erişim seçeneklerinden uygun olanı ile arşivlenmelidir. Bir yayının kurumsal akademik arşivde arşivlenmesi telif hakkı sahibinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan haklarını engellemez.

  Akademik çıktıların uzun süreli saklandığı kurumsal akademik arşivler, kuruma ait yayınların uluslararası standartlarda arşivlenmesini, harmanlanma sistemlerince ve harmanlanmasını sağlar. Açık erişim; bilginin hızlı bir şekilde daha çok kişiye engelsiz ulaşması, yayınlara kolay erişim ayrıcalığının sağlaması, daha önce aynı konuda yapılan çalışmaların belirlenmesi, yayınlara daha çok atıf yapılmasının sağlaması ile araştırmacıların ve kurumlarının saygınlıklarının artmasını sağlar. Öte yandan açık erişim, finansal ve yasal engelleri ortadan kaldırarak bilimsel bilgiyi özgürleştirir, adil kullanım hakkı sağlar.

  Topkapı Mahallesi, Kahalbaşı Sokak, No: 31/1, 34093
  Fatih, İstanbul, Türkiye
  Tel.: +90 212 528 85 41 || Faks: +90 212 528 85 47