Kurulum Hizmetleri


DSpace kurulumu önemli bir süreçtir. Sürecin doğru başlatılması için bu konuda teknik destek alınması gerekir.

DSpace varsayılan kurulumu ile kullanılmamalıdır. Kurulumdan sonra harmanlama rehberleri ve kurum ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Harmanlama rehberleri için düzenleme Driver Rehberine göre yapılmalıdır.

DSpace'i varsayılan kurulumu ile kullanmak, geriye dönük işler çıkmasına neden olur. O bakımdan mutlaka Driver Rehberi'ne göre düzenlemeler yapılmalıdır.

Kurulumu Hizmetleri:
 • Kurumsal Akademik Arşiv için Linux işletim sistemi kurulumu. 
 • Sunucu konfigürasyon işlemlerinin yapılması.
 • Sunucu üzerinden DSpace güncel stabil sürümünün derlenmsi.
 • Web istek paketlerinin yaygın kullanılan portlar üzerinden hizmet vermesinin sağlanması.
 • DSpace'in verimli kullanımı ve YÖK istatistiklerinin hazırlanması için gerekli olan Konu, Tür, Bölüm, Dil, Kategori, Erişim Şekli, Yayıncıya ve Kurum Yazarı gibi indekslerin eklenmesi. 
 • Arayüz özelleştirmesi ve bu çerçevede gerekli entegrasyonun yapılması.
 • Kullanıcı rehberi ve Yardım dokümanlarının hazırlanması ve sisteme eklenmesi. 
 • Sistem için sosyal medya hesabı oluşturulması ve sisteme entegrasyonunun yapılması.
 • Sistem için Google Analytics kodu oluşturulmuş ve sisteme entegrasyonu. 
 • Google Developers Console’da İstatistik Projesi oluşturulması ve sisteme entegrasyonu. 
 • OpenAIRE hesabı açılması ve OpenAIRE Piwik istatistik projesinin sisteme entegre edilmesi.
 • Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) ayarlarının yapılması.
 • TÜBİTAK için OAI-PMH çıktısı (contex) eklenmesi.
 • Mobil uyumlu arayüz kurulumu. 
 • Fakülte, bölüm ve koleksiyonların oluşturulması, yetkilendirmelerinin yapılması.
 • Yayın gönderici gruplarının oluşturulması ve üyelerinin atanması.
 • Veri giriş formları yayın türüne (makale, tez, rapor, OpenAIRE) göre düzenlenmesi. 
 • Kurumun YÖKSİS birim listesinin sisteme entegrasyonu.
 • Güncel Türkçe dil dosyaları yüklenmesi ve kuruma göre özelleştirme.
 • Günlük, haftalık ve aylık işleri otomatik yapması için sistemde gerekli düzenlemelerin yapılması.
 • Sistem içeriğine gerekli indekslerin eklenmesi ve indekslerin yeniden yapılandırılması.
 • Veri tabanına gerekli alanların eklenmesi ve bunların sisteme entegre edilmesi. 
 • Kuruma özel telif hakkı bildirimi oluşturulması ve sisteme entegrasyonu.
 • OAI, TÜBİTAK-Harman, OpenAIRE, DSpace, OpenDOAR, ROAR, ROARMAP, BASE platformlarının üyeliklerinin yapılması, profil ve içerik entegrasyonun sağlanması.
 • TÜBİTAK ve EC projelerinin ilgili sistemler tarafından sürülebilmesi için gerekli kodlamanın yapılması.
 • Scopus’tan atıf bilgilerinin ilgili yayın detayında görüntülenmesi için gerekli entegrasyonun yapılması.
 • SOBİAD atıf bilgilerinin ilgili yayın detayında görüntülenmesi için gerekli entegrasyonun yapılması.
 • Sisteme üyeliğinin kurumunuz alan adı ile sınırlanması.
 • Yazar adlarına link kurulması için gerekli kodlamanın yapılması.
 • Sistemde kaydedilen yayınlar için Creative Commons ve telif hakkı bildirimi için gerekli kodlamanın yapılması.
 • Sistemde kaydedilen yayınların belli kategorilere ayrılması için gerekli kodlamanın yapılması.
 • CNRI abonelik işlemleri, Handle kurulumu ve sisteme entegrasyonu.
 • Harman sistemlerine veri sağlayan OAI-MPH data dosyasının yapılandırılması.
 • Eski sürümlerdeki kayıtların düzenlenmesi, eksiklerinin giderilmesi, toplu değişiklikler yapılması.
 • Sistemin OAI-PMH arayüzünde test edilmesi ve raporunun üretilmesi.
 • TR-Dizin, WoS, Scopus, PubMed, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve standart veri tabanlarından üst veri aktarımı.
 • Üstveri düzenleme, üstverilere doküman (PDF, JPG, DOCX vb.) ekleme.
 • Çoklu dil desteği düzenleme.
 • Özet görüntü sayfasının düzenlemesi.
 • REST API kurulumu ve üçüncü parti sistemlere içerik sağlama.

Güncelleme Hizmetleri:
 • Sunucu ve sunucuda kurulu olan üçüncü parti yazılımların güncellenmesi.
 • DSpace yazılımdaki güncellemelerin mevcut sisteme set edilmesi.
 • YÖK istatistik talepleri ve ilgili harmanlama sistemlerindeki güncellemelere paralel olarak sistemde gerekli güncellemelerin yapılması.
 • Kurum yönetimi ve sistemi kullananlar tarafından talep edilen değişiklik ve özelleştirme çalışmalarının sisteme sent edilmesi.
 • Sistemsel aksaklıkların giderilmesi ve ihtiyaç halinde teknik destek verilmesi.
 • Kurulum sırasında yapılan özelleştirmelerin güncellemelere göre düzenlenmesi.
 • SSL sertifikasının yüklenmesi ve güncellenmesi.
 • Harmanlama ve SHERPA RoMEO gibi ilgili platformlarındaki güncellemelerinin sisteme set edilmesi.
 • Araştırma çıktıları kapsamındaki; TR-Dizin, WoS, Scopus ve PubMed platformlarındaki yayınların ön plana çıkarılması.
 • OAI-PMH harmanlama altyapısısının güncellemesi, data dosyasının yenilemesi ve silinmiş kayıtların kalıntılarının temizlenmesi. 
 • Arayüzdeki logo ve linklerde gerekli olan güncellemelerin yapılması.
 • Sosyal medya entegrasyonunda gerekli güncellemelerin yapılması.
 • OpenAIRE uygulamasının güncellenmesi ve OpenAIRE Piwik istatistik altyapısının kurulması.
 • DSpace içeriğindeki yayınlara web üzerinden yapılacak kopya isteklerinin arşiv yöneticisi e-postasına gidecek şekilde düzenlenmesi.
 • Sosyal medya istatistikleri için altmetrik uygulamasının eklenmesi.
 • Veri giriş formunda gerekli güncellemelerin yapılması.
 • Thumbnail yenileme ve ilgili düzenlemelerin set edilmesi.

Özelleştirme Hizmetleri:
 • Özel indeks ekleme
  • Yayın Türü İndeksi
  • Bölüm İndeksi
  • Dil İndeksi
  • Kategori İndeksi
  • Yayıncı İndeksi
  • Erişim Şekli İndeksi
  • Kurum Yazarı İndeksi
 • Detaylı arama seçenekleri için filtre ekleme
 • PDF mediafilter özelliği ekleme
 • Fakülte/Bölüm seçeneklerinin açılır menü olarak düzenlenmesi
 • Veri giriş formlarının yayın türüne (makale, tez, rapor, OpenaAIRE) göre düzenlenmesi
 • Sistem ara yüzünün kuruma göre özelleştirmesi
 • Güncel Türkçe dil dosyalarının yüklenmesi ve özelleştirmesi
 • Çoklu dil desteği düzenlemesi 
 • Yazar adlarına link (köprü) kurulması
 • Özet görüntü sayfasının düzenlemesi
 • Özet içerik düzenlemesi
 • TÜBİTAK için OAI-PMH çıktısının (contex) eklenmesi

Entegrasyon Hizmetleri:
  • Google Analitik (istatistik) entegrasyonu
  • LDAP (kimlik doğrulama) entegrasyonu
  • OpenAIRE entegrasyonu
  • Scopus atıf entegrasyonu
  • SOBİAD atıf entegrasyonu
  • Sosyal medya ve altmetrik entegrasyonu
  • Creative Commons (cc) lisansı entegrasyonu 
  • Özel alanların oluşturulması ve veri giriş formlarına entegrasyonu
  • TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri entegrasyonu
  • Handle üyeliği ve entegrasyonu
  • Yayın Kategori seçeneklerinin entegrasyonu

  Veri Aktarımı ve Veri Düzenleme Hizmetleri:
     • Standart üstveri (metadata) için veri tabanı düzenlemesi
     • Mevcut içeriğin düzenlenmesi
     • Toplu veri aktarımı
      • TR-Dizin
      • WoS (SCI, SSCI, AHCI, ESCI)
      • Scopus
      • PubMed 
      • YÖK Ulusal Tez Merkezi
      • Kütüphane Otomasyon sistemleri 
     • Tüm içerik, bölüm ve koleksiyon bazında  export-import işlemleri
     • Veri tabanındaki hataların düzenlenerek standartlara uygun hale getirilmesi
     • Bölüm ve Koleksiyonlar için hiyerarşik düzenleme

     Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri:
       • Yerinde ve uzaktan eğitim hizmeti
       • Detaylı kullanıcı rehberi
       • Harmanlama sistemlerine kayıt ve bunun için sistemde düzenleme

       Destek Hizmetleri:
       • Danışmanlık desteği
       • Yerinde destek hizmetleri
       • WhatsApp desteği
       • Online detsek hizmetleri
       • e-Posta desteği
       • Rehber desteği
       Topkapı Mahallesi, Kahalbaşı Sokak, No: 31/1, 34093
       Fatih, İstanbul, Türkiye
       Tel.: +90 212 528 85 41 || Faks: +90 212 528 85 47