Eğitim Hizmetlerimiz

İyi ve yeterli düzeyde eğitim olmadan Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminin sağlıklı işemesi mümkün değildir. 

Kullanıcı eğitimlerimiz yerinde ve uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Uzaktan eğitim hizmetleri  Zoom yazılımı ile online olarak verilmektedir. 

Eğitim hizmetlerinin dışında arşive kayıt girişlerini de takip ediyor ve gerekli görüldüğünde bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. 

Kontrollü WhatsApp grubumuzla soru ve sorunlara anında destek oluyoruz. 

Kurulumunu yaptığımız arşivlerin sorumlularına, taahhüt ettiğimiz eğitimler dışında, garanti süresi boyunca eğitim desteğine devam ediyoruz. Ayrıca bakım anlaşması olan kurumlara teknik desteğin yanında eğitim hizmeti de veriyoruz. 

Eğitim hizmeti içeriğimiz ve başlıkları aşağıda verilmiştir. 
Eğitim İçeriği:
Açık Erişim / DSpace Veri Giriş Eğitimi / Kurumsal Arşiv Veri Girişi / Kurumsal Arşiv Yönetimi


Dersin Amacı:
Başta üniversiteler olmak üzere, kurumların bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakların uluslararası standartlarda kurumsal arşivlerde depolanması, etkisinin artırılması ve telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunulması konuları ele alınacaktır.


Gerekli Araçlar:
Katılımcıların bu eğitimi alabilmesi için önceden test edilmiş olması kaydıyla aşağıdaki altyapıya ve donanıma sahip olmaları gerekir:
 • İnternet altyapısı
 • Kulaklık
 • Mikrofon
 • Sessiz ortam

Eğitimin Hedefleri:

 1. Açık Erişim konusunda bilgi vermek ve kurumsal arşivlerin gerekliliği ve oluşum sürecini anlatmak.
 2. Kurum bünyesinde üretilen kaynakların derlenmesini ve uluslararası standartlarda veri girişini sağlamak.
 3. Kurumsal arşivlerdeki kaynaklara etkin erişimi gerçekleştirmek için yapılması gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 4. Pratik uygulamalar ile veri girişi konusunda kurumsal arşiv sorumlularına yetkinlik kazandırmak.
 5. Açık Erişim ve kurumsal arşivler konusunda farkındalık oluşturmak.

Eğitim Konuları
Ders
Konu
İçerik
1. Ders
Ders hakkında temel bilgiler
-    Amaç ve çıktılar
-    İşleniş şekli
-    Açık erişim ve veri girişinin önemi
-    Telif hakları
-    Handle ve önemi
-    Kurumsal arşivde depolanacak dokümanlar
-    Kuruma ait yayınların tespiti

2. Ders
Üyelik ve grup yönetimi
-    Üye kaydı
-    Oturum açma
-    Yönetici grubu oluşturma
-    Editör grubu oluşturma
-    Gönderici grubu oluşturma

3. Ders
Bölüm / Alt bölüm / Koleksiyon
-    Bölüm oluşturma ve yetkiler
-    Alt bölüm oluşturma ve yetkiler
-    Koleksiyon oluşturma ve yetkiler

4. Ders
Kayıt girişi
-    Makale
-    Konferans öğesi
-    Tez

5. Ders
Gönderi kontrolü
-    İş havuzundaki yayınların kontrolü
-    Eksiklerinin giderilmesi
-    Yayımlama

6. Ders
Yayınlanmış kayıt işlemleri
-    Dosya silme / yükleme
-    Alan ekleme
-    Alan içeriği düzenleme

7. Ders
Öğe taşıma / Öğe eşleme / Geri çekme / Yeniden yükleme / Dosya ayarları


-    Bir öğeyi A koleksiyonundan B koleksiyonuna taşıma
-    Birden çok bölümden hocanın ortaklığı ile yayımlanan çalışmanın ilgili bölümlerde listelenmesi
-    Bir kaydı yayımladıktan sonra çeşitli nedenlerle yayımdan kaldırılma ve koşulları uygun olunca yeniden yayınlama
-    Bir yayını erişime kapatma
-    Erişime kapalı yayını erişime açma

8. Ders
Arama ve listeleme seçenekleri
-    Arama seçenekleri
-    Listeleme seçenekleri
-    Boolean operatörleri

9. Ders
Kontrol paneli / İstatistikler / OAI-PMH arayüzü / Harmanlama kaynakları

-    Cocoon Cache temizliği
-    Günlük, aylık, yıllık istatistikler
-    Kullanım, arama, iş istatistikleri
-    OAI-PMH arayüzü
-    Harmanlama kaynakları


Ders İşleme Yöntemi:
 • Konu anlatımı
 • Uygulama
 • Soru – cevap – tartışma

Eğitimin Çıktıları:


Bu eğitimi alan katılımcı:
 1. Açık erişim, kurumsal arşivler ve kurumsal arşiv yazılımları hakkında bilgi sahibi olacak.
 2. Kurumsal arşivlerdeki kayıt yapısını tanıyacak ve standartlara uygun veri girişini öğrenecek.
 3. Pratik uygulamalar ile etkili kurumsal arşiv kullanma becerisini geliştirecek.
 4. Harmanlama sistemlerini tanıyacak.
 5. Türkiye ve dünyadaki kurumsal arşiv çalışmaları hakkında fikir sahibi olacak.
Topkapı Mahallesi, Kahalbaşı Sokak, No: 31/1, 34093
Fatih, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 528 85 41 || Faks: +90 212 528 85 47